Vinterlandskap

Granen står vit och grann i skogen, snötäcket bäddar in landskapet och man skulle kunna tro att naturen gått till vila. Men såväl bland granbarren som på och under snön pågår aktivitet.

Talgoxar vid matbordet i Skogbyn.

I hagarnas grantätningar, som sparats för att ge betesdjuren svalka och skydd mot insekter under sommaren, hittar skogens mesar och vår minsta, kungsfågeln, mat under vintern. Frön finns samlade och instoppade bland barren, och där finns mängder med insekter som kungsfåglarna lever av under kalla vinterdagar. För att klara kylan behöver kungsfågeln äta en insekt var tredje sekund dygnet runt.

Under snön pågår ett intensivt liv. Där lever bland annat Svartådalens små möss och skogslämlar. De samlar mjukt gräs och bygger bon där de i värmen kan tillbringa vintern.
Bona sammanbinds med gångar i snön där frön som hämtas i omgivningarna kan transporteras. Fröna i sin tur sprids på det sättet och en del gror till nya plantor kommande sommar. Det här är en av alla olika spridningsstrategier som växterna nyttjar i konkurrensen om livsutrymme.
I bona föds också ungkullarna som kanske kommer att utgöra grunden för en ny gnagartopp om cirka fyra år.
Gott om gnagare under snön ger stora kullar med rävungar, med stora ugglekullar och så vidare. De här rovdjuren har en sofistikerad hörsel som ofta, men inte alltid, kröner ett jakttillfälle med framgång och därmed mat i magen.

Växterna har olika strategier att klara vintern. De flesta går i vintervila efter att fröna mognat medan några få går in i vintern med vintergröna blad. Exempel bland risen är lingon, mjölon och ryl. Alla tre är på olika vis gynnade av bete.
Även våra pyrolaarter står där vintergröna under snön och klarar det tack vare ett skyddande vaxskikt. Våra barrträd, utom lärken, har samma strategi.
Ja, nog är det liv under snötäcket nu när granen står där fin i sin vita skrud och väntar på sommaren då alla svampar, blommor och småkryp åter ska vecklas ut i all sin prakt.
Men en del kan inte vänta. En del trotsar vinterkylan och växer lugnt vidare. En del svampar till exempel.
Vintertaggingen är en av dem. Den sätter igång att växa under senhöst och förvinter på döda grenar i gamla tallars kronor.

Gammal brunn i Skogbyn.

En annan är den goda vinternagelskivlingen som kommer igång samtidigt som vintertaggingen och går att plocka och njuta av under hela vintern fram till april. Den växer på död säljved. Så det ligger mycket i talesättet att död ved lever. Säljen i hagarna och i övriga landskapet är en av våra viktigaste växter!

Gammalt fönster i Skogbyn.

DELA DETTA