Skogbyn

Släktgården ligger i Skogbyn, Västerfärnebo socken, och driver ekologisk, KRAVgodkänd köttproduktion och jordbruk.

Välkommen till Skogbyn och Lennart Westerdahl!

Gården har funnits i släkten sedan artonhundratalet, fem generationer tillbaka i tiden.

Djuren är av raserna Hereford och Angus.

Lennart Westerdahl

Skogbyn, 730 70 Västerfärnebo
0224-74 13 65, 070-560 82 25
skogbyn@gronahagarskott.se

Här odlas havre, korn, vete, raps och vall på lite drygt 50 hektar åker.

Gården har cirka sex hektar vackra naturbeten och omkring 45 hektar skog.

Skogbyn är en gård som skapar goda smakupplevelser, biologisk mångfald och öppna landskap.