Fjärdedels gris 169:- /kg

Köttlådan innehåller styckdetaljer från Linderödsgrisens samtliga delar,
inklusive skinka på cirka 4 kilo, lämplig som t ex julskinka.

Lådans vikt är ca 15-20 kilo.

Allt är uppmärkt och färdigt för packetering.

Vänligen ange antal köttlådor vid beställning.