Fjärdedels gris 197:- /kg

Köttlådan innehåller styckdetaljer från Linderödsgrisens samtliga delar, inklusive skinka på cirka 4 kilo, lämplig som t ex julskinka.

Lådans vikt är 15-20 kilo.

Allt är uppmärkt och färdigt för paketering.

Vänligen ange antal köttlådor vid beställning.