Lädervaxskivling.

Lädervaxskivling, rödlistad kategori NT-nära hotad.

DELA DETTA