Luddfingersvamp.

Arten förekommer både i betad skog och skognära ängsmarker. Sporadiskt uppträdande med uppehåll på 5-10 år. Detta är andra fyndet i hagen. Det förra gjordes för 20 år sedan. Rödlistad kategori NT-nära hotad.

DELA DETTA