Höstbruk i gröna hagen

Nu är lösdriften iordninggjord. Kor, kalvar och ungdjur är insläppta, men går fortfarande ut och in som de vill mellan hagen och de ombonade boxarna med tjock bädd av torv och halm. Inte förrän i början av december tas djuren in för vintern, och grupperas i lämpliga boxar. Då tas också de äldsta kossorna in i ladugårdsvärmen.

hb1
hb2

Växtnäringen cirkulerar
Men innan kossorna får flytta in krävs en del förberedelser. Den djupströbädd de gått på under föregående vinter ska mockas ut och brukas ner i jorden. Det är av miljöskäl bädden fått ligga kvar ända tills nu. För att näringsläckage till luft och vatten ska bli minimal.

hb3
hb4

Först sprider man gödslet med gödselspridare, sen brukar man ner det så fort som möjligt genom plöjning så det inte ligger ovanpå marken och lakar ur, utan kommer ner i jorden och bildar växtnäring till nästa års gröda.

hb5

Näringen blandas med jorden
I Gröna Hagars ekologiska lantbruk recirkulerar växtnäringen. All näring som finns i gödseln tas tillvara. Inget går i spillo.
Man plöjer för att blanda ner gödseln, men också för att vända upp jorden så den fryser sönder under vintern och blir mer lättbrukad till nästa vår. Dessutom plöjer man ner ogräs som på så sätt får svårare att komma upp.

hb6

Med detta avslutas odlingsåret. Det här är det sista som sker i det ekologiska jordbruket och nu ska jorden vila i väntan på våren och vårbruket.
Nu kan vintern få komma.

hb7

Text och bild: Carina Kreku Hofvander Ad Manum

DELA DETTA