Gröngul vaxskivling.

Den gröngula vaxskivlingen är rödlistad kategori VU-sårbar.

DELA DETTA