Lila vaxskivling.

Den lila vaxskivlingen är en krävande naturbetesart som förekommer sparsamt på välhävdade naturbeten där underlaget är svagt surt. Rödlistad kategori NT-nära hotad.

DELA DETTA