Lila vaxskivling.

Lila vaxskivling.
Den lila vaxskivlingen är en mer krävande naturbetesart som förekommer sparsamt på välhävdade naturbeten där underlaget är svagt surt. Rödlistad kategori NT-nära hotad.

DELA DETTA