Nopping.

Noppingen är typisk i naturbeteshagar.

DELA DETTA