AROS120

 

Bergendahl120

 
bondens butik120

Bro Hof110

 

Bryggarsalen150

 

Frank110

Farna120
 

 Grand160

 

Hackholmsund120

 

Haga slott120 


Tammsvik150


Hotell Kristina120

Lejondals150

  

Långholmen Wärdshus, Stockholm.

  

Noors150

 

Nasby135


Oaxen150

 

pramen140

Rosendal180Rosersberg120

  

Ronneberga150 

 

Saluhallen Slakteriet142


  

Schenstromska150


Sigtuna120

 

Stenugn120 

 

Spritmuseum150

 

storabrannbo110

 

 

SvaMagra160

 

 32rum110

 Tarna115

Aske155

   

Höstbruk i gröna hagen

Nu är lösdriften iordninggjord. Kor, kalvar och ungdjur är insläppta, men går fortfarande ut och in som de vill mellan hagen och de ombonade boxarna med tjock bädd av torv och halm. Inte förrän i början av december tas djuren in för vintern, och grupperas i lämpliga boxar. Då tas också de äldsta kossorna in i ladugårdsvärmen.

hb1

hb2

Växtnäringen cirkulerar
Men innan kossorna får flytta in krävs en del förberedelser. Den djupströbädd de gått på under föregående vinter ska mockas ut och brukas ner i jorden. Det är av miljöskäl bädden fått ligga kvar ända tills nu. För att näringsläckage till luft och vatten ska bli minimal.

hb3

hb4

Först sprider man gödslet med gödselspridare, sen brukar man ner det så fort som möjligt genom plöjning så det inte ligger ovanpå marken och lakar ur, utan kommer ner i jorden och bildar växtnäring till nästa års gröda.

hb5

Näringen blandas med jorden
I Gröna Hagars ekologiska lantbruk recirkulerar växtnäringen. All näring som finns i gödseln tas tillvara. Inget går i spillo.
Man plöjer för att blanda ner gödseln, men också för att vända upp jorden så den fryser sönder under vintern och blir mer lättbrukad till nästa vår. Dessutom plöjer man ner ogräs som på så sätt får svårare att komma upp.

hb6

Med detta avslutas odlingsåret. Det här är det sista som sker i det ekologiska jordbruket och nu ska jorden vila i väntan på våren och vårbruket.
Nu kan vintern få komma.

hb7

 

Text och bild: Carina Kreku Hofvander Ad Manum


Kontakta oss


Namn:
Företag:
Telefon:
E-post:
Meddelande:
Verifiera kod:

MissingPeople

 

Missing People Sweden, MPS, är en ideell förening som hjälper polis och anhöriga runt om i Sverige med efterlysningar, skallgångar, dykningar och hundspårning när personer försvinner spårlöst.

Genom att ha lokalavdelningar i varje län jobbar MPS mot att kunna genomföra skallgångar inom 6 timmar från att de fått in anmälan om en försvunnen person, oavsett var i landet personen har försvunnit.


Missing People Sweden har tillkommit genom idogt arbete från ett antal frivilliga och med ekonomiskt stöd från såväl privatpersoner som företag.


Vi i Gröna Hagars Kött är medlemmar och stödjer Missing People Sweden, MPS.
Gör det du också!

Läs mer om Missing People, om att bli medlem och stödja MPS.